Conversion Rate Optimization

CONVERSIE OPTIMALISATIE

U heeft inmiddels een lopende AdWords campagne, een volledig uitgedachte SEO strategie, voldoende relevante bezoekers op uw website en toch valt het aantal verkopen of leads tegen? Dan wordt het tijd om uw websitebezoek goed te analyseren en de zogenaamde “conversiedrempels” weg te nemen, dit proces heet Conversie Optimalisatie. De eerst stap binnen Conversie Optimalisatie is het localiseren van de eventuele bottleneck(s). Waar haken de bezoekers op uw website af? Maar wat nog interessanter is; Waarom haken deze bezoekers af? En wat kunnen wij er aan doen om deze bezoekers te behouden en over te laten gaan tot aankoop?
VISUAL WEBSITE OPTIMIZER

Na het localiseren van de pagina die het meeste impact heeft op uw tegenvallende verkoopresultaten, is het zaak om het gedrag van uw bezoekers op deze pagina in kaart te brengen. Een goede methode hiervoor is het gebruik van een Heatmap. Na een korte technische implementatie, kunnen wij een dergelijke Heatmap op uw website draaien met behulp van de tool “Visual Website Optimizer” zonder dat uw websitebezoekers hier iets van merken.

Zodra wij voldoende inzicht hebben in de bottlenecks en het gedrag van uw bezoekers, wordt het tijd om uw pagina(s) te optimaliseren. De Visual Website Optimizer biedt als voordeel dat wij zelf zeer gemakkelijk een aantal testvarianten kunnen aanmaken van uw bestaande pagina, zonder dat er aanpassingen gedaan hoeven te worden aan uw bestaande website! Deze aanpassingen worden gedaan aan de hand van het eerder verkregen inzicht uit de Heatmap en een groot aantal “best practise” conversie verbeterpunten. Vervolgens zullen de varianten ten opzichte van de originele pagina getest worden door middel van A/B testing (2 pagina’s) of Multivariate testing(meerdere varianten).

De uitkomst van deze testen geeft u een duidelijk en met feiten onderbouwd inzicht in de veranderingen die u daadwerkelijk zult moeten doorvoeren in uw website om het aantal conversies te verhogen. Een kleine conversieverbetering van 2 of 3 % kan u vaak al duizenden euro’s extra opleveren. Laat staan wat een conversieverbetering van 10% voor u zal betekenen. De geringe investering in Conversie Optimalisatie is het in veel gevallen dan ook meer dan waard!

Meer weten over Conversie Optimalisatie of meteen beginnen met testen? Wij verhogen graag het rendement van uw website, neem dus direct contact met ons op!